KURUMSAL
Anasayfa > Kurumsal > Vizyon ve Misyon

Görevimiz (Misyon)

Doğrudan insana dokunan belediyecilik anlayışı ile vatandaşın kaliteli yaşamasını hedefleyen ihtiyaçların karşılandığı her zaman ulaşılabilen, herkesin görmek ve yaşamak istediği bir kent olmak.


İleri Görüşümüz (Vizyon)

Tarihine sahip çıkan, kentsel estetiğe ve çevresel duyarlılığa önem veren, sosyal adaletin ve toplumsal eşitliğin sağlandığı, tüm kültürlerin özgür, mutlu ve bir arada yaşadığı bir Konak yaratmak.

Temel Değerleri

•    Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık
•    İnsan Haklarını Esas Almak
•    Vatandaş Memnuniyetine Önem Vermek
•    Çözüm Odaklı Olmak
•    Herkese Açık ve Ulaşılabilir Olmak
•    Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetim Anlayışına Sahip Olmak
•    Kent Tarihine ve Estetiğe Önem Vermek
•    Sosyal Belediyecilik Anlayışına Sahip Olmak
•    Çevrenin Korunmasına ve İyileştirilmesine Duyarlı Olmak
•    Teknoloji ve Bilgi Sistemlerini Kullanarak Yenilikçi Olmak
•    Çocuk ve Engelli Haklarını Koruyan
•    Hayvan Haklarını Gözeten