HİZMETLERİMİZ
Anasayfa > Hi̇zmetleri̇mi̇z > Temizlik Hizmetleri

1 - Atık Toplama Hizmetleri

  • Evsel Atık Toplama ve Nakli Hizmetleri
  • Konteyner Yıkama ve Dezenfeksiyon Hizmetleri
  • Konteyner Tamir-Bakım-Onarım Hizmetleri

2 - Kent Temizliği Hizmetleri

  • Süpürme Hizmetleri
  • Yıkama Hizmetleri

​3 - Diğer Hizmetler

  • Moloz ve Eski Eşya Toplama Hizmetleri
  • Kireçleme Hizmetleri
  • Bayraklama Hizmetleri

Çöplerin Toplanması ve Temizlik Hizmetleri İstek ve Şikayet:

Telefon : 0 232 433 36 29 -30

Fax: 0 232 433 66 06

E-posta: temizlik@konak.bel.tr
 

2024 Yılı Katı Atık Ücret Tarife Cetveli


Kullanılamayacak Durumda Olan Atık Eşyalar:

Telefon: 0 232 433 36 30


Kullanılabilecek Durumda Olan Eski Eşyalar ve Giyim Bağışı:

Telefon: 0 232 484 53 00 -2960 (Giyim Bankası)


Moloz ve Hafriyat Atıkları :

Telefon (Temizlik İşleri Müdürlüğü): 0 232 433 36 30


Ex Olmuş Hayvanların Kaldırılması:

Telefon (Veteriner İşleri Müdürlüğü): 0 232 459 40 11