Şadan Gökovalı

ŞADAN GÖKOVALI
1939-2021

Belgesel Gösterimi 
"Ben Kitaplarımla Yaşadım"

Yönetmen: Ali Murat Günay

31 Ocak 2022 
Saat: 18.00
Türkan Saylan Kültür Merkezi