KONAK'TA GENÇLİK
Anasayfa > Konak'ta Gençli̇k

Konak Belediyesi Gençlik Meclisi; gençlerin yerel hizmetlere demokratik katılımını sağlayarak temsiliyetini geliştirmek, Gençlerin kent yönetiminde karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak, kendi potansiyellerini ve güçlerini keşfederek geliştirmelerini sağlamak, sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde kente yönelik çalışmalar yürütmelerine katkıda bulunmak, kültürlerarası yakınlaşmayı ve kaynaşmayı sağlamak, katılımcılığı artırmak, gençlerimizin kişisel, toplumsal, siyasal, bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve iletişim gibi konularda gelişimlerine ilişkin programlara ve faaliyetlere katılımlarını gerçekleştirmek, gençlik alanında politikalar üretmek ve gençliğin birlikte çalışma kültürü ile bu konularda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.