Gültepe Bölgesi 1/1000 Ölçekli Planı Revizyonu Raporu Raporu Dosyası İçin Tıklayınız
İBŞB Meclis Kararı Dosyası İçin Tıklayınız
Konak Meclis Kararı Dosyası İçin Tıklayınız