PROJELER
Anasayfa > Projeler > Roman Kültür Merkezi

Roman Kültür Merkezi

İzmir ili, Konak İlçesi, 2179 ada, 1 parselde yer alan iki katlı yapı kare planlı ve kare avluludur. Yapının avludan ulaşılan bodrum katı bulunmaktadır. Yaklaşık 250 m2'lik dikdörtgen biçimli parselin yarısı avlu, yarısı yapı olarak kurgulanmıştır.

Yapının kim tarafından yapıldığı bilinmemekle birlikte, yapının ana giriş kapısı üzerindeki kitabede 1905 tarihi bulunmaktadır. Yapı özelliklerine bakıldığında İzmir levanten konutlarının tipolojik özelliklerini yansıtmaktadır. Yapının rölöve, restitüsyon.restorasyon projeleri Koruma Kurulu Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup; Roman Kültür Merkezi olarak kullanılması planlanmaktadır.