PROJELER
Anasayfa > Projeler > Alanyalı Konağı

Alanyalı Konağı

İzmir İli, Konak İlçesi, Tan Mahallesinde 119 Ada, 4 Parselde yer alan; Alanyalı ya da Yemişcizade Konağı olarak kaynaklarda değinilen yapı, 19. Yüzyılda İzmir’de inşaa edilmiş, dönemin mimari özelliklerini barındıran konut yapılarından biridir. Yapı üretildiği dönemin bölgedeki mimarlık anlayışının bir uzantısı olarak neo-klasik biçimde tasarlanmış ve kullanıcıya özel süsleme ve detaylarla zenginleştirilmiştir. Zamana ve kullanıma bağlı tahribatlara rağmen, yapı önemli özelliklerini günümüze değin koruyabilmiştir.

Cumhuriyetin ilk yıllarında Tapu Kadastro Müdürlüğü ve Askerlik Şubesi olarak kullanılan Konak, 1950- 1969 yılları arasında Kestelli Kız Okulu olarak hizmet vermiştir.Bu tarihten sonra trikotaj atölyesi olarak kiralanan yapı, 1979 yılında S.S. Akevler Hizmet ve Dayanışma Kooperatifi’ne satılmıştır.

Yapı Konak Belediyesi tarafından 04.07.2013 Tarihinde kamulaştırılmıştır. Konak  Belediyesi tarafından hazırlatılan rölöve, restorasyon, restitüsyon projeleri 30.01.2017 tarihinde tamamlanmış olup; restorasyon uygulaması devam etmektedir. Yapının Konak Belediyesi Lokali olarak işlevlendirilmesi planlanmaktadır. Yapının bahçesinde yer alan 3 katlı betonarme bölüm restorasyon projesinde kaldırılarak bu alan bahçe olarak düzenlenecektir.